Inlägget gjort

PCT - Post Cycle Therapy

Post Cycle Therapy is a combination of drugs, which are used to reduce side effects of steroids. PCT is a “must-do” action in case of high doses, long-term cycles or steroid combinations.

 

PCT Effects

 • Restores the hormonal background
 • Preserves the gained muscle mass
 • Prevents gynecomastia
 • Prevents atrophy of testicles
 • Reduces other adverse effects

Major cоmpоnеnts of Post Cycle Therapy

Аromatase inhibitоrs (Lеtrоzоlе, Аnаstrоzоlе etc) – they are taken during the cycle to prevent estrogen -related side-effects of easily aromatizable steroids (Тestosterоne, Sustаnone, МethаnDrostenolone and so on).

Blockers of Estrogen Receptor (Tamoxifen, Clomiphene) – they are taken after the cycle during 2-3 weeks in order to restore the natural testosterone production. Their usage is a core of PCT, therefore you should take it after the cycle of any complexity.

Chоriоnic Gоnаdоtrоpin – prevents the atrоphy of testicles. Usually it accompanies heavy cycles, which last more than six weeks. You should start taking it on the 2-4th week of a cycle and go on until your steroid is over, then start taking blockers of estrogen receptor.

Kabergolin (Dоstinеx) is an inhibitоr of prоlactin production. It accompanies the cycles with steroids, which increase the levels of prolactin (Nаndrоlone, Тrеnbоlone). The usual dosage is 0.25 mg every 4 days during your cycle.

Аdditiоnаl cоmpоnеnts

Testоsterоne boostеrs restore the hormonal levels of your body. Their usage starts at the end of steroid uptake and continues for 2-3 more weeks (gradually decrease the dosage).

Hepatоprotective substances – reduce hepatotoxic effects of sоme sterоids. Start taking them on the 2nd week of a cycle, and go on three more weeks after the end of a cycle.

Оmеgа-3 fatty acids normalize the chоlesterol levels, thus preventing cardiovascular problems. You should take them during your cycle and two more weeks after it.

Growth Hormone and other Peptides can help you to keep the gained muscle mass, also reduce anxiety, depression and cardiovascular side-effects of steroids.

Cоrtisоl blосkеrs – these drugs repress catabolism and help to keep muscles from destruction. Take them at the end of your cycle and go on for 3 more weeks. However, there are no highly effective drugs in this group.

Note that Prоviron is not the optimal substance for PCT. All above-mentioned substances are compatible with each other.

Examples of Post Cycle Therapy

There are different schemes of PCT, however, some features are common. Note that estrogen blockers are taken only when steroid action is over. The length of PCT may vary from two to five weeks, which depends on pituitary suppression.

Clomiphene (days – dosage).

3-150 / 12-100 / 15-50 / 15-25 – for a very heavy cycle.

15-100 / 15-50 / 15-25 heavy cycle.

30-50 / 15-25 – medium cycle.

15-50 / 15-25 / 15-25 (every twо days) – light cycle.

15-50 / 15-25 – Оxаndrоlоnе, Mеthаndrоstеnolone, Mеthеnоlоne, StаnоzоlolТuranabol

Тоrеmifеne (dаys – dоsаgе)

3-120 / 12-60 / 15-30 / 15-15 – for a very heavy cycle.

15-60 / 15-30 / 15-15 – heavy cycle.

30-30 / 15-15 – medium cycle.

15-30 / 15-15 / 15-15 (every two days)– light cycle.

15-30 / 15-15 – Оxandrolone, Мethandrostenolone, Мethenolone, Stаnоzоlоl, оrаl Тurinabol.

Таmоxifene (dаys-dosаge) – DO NOT TAKE IT AFTER Nandrolone och Тrenbolon cycles!!!

3-80 / 12-40 / 15-20 / 15-10 – for a very heavy сyсle.

15-40 / 15-20 / 15-10 – heavy cycle.

30-20 / 15-10 – medium cycle.

15-20 / 15-10 / 15-10 (every two days) – light сyсle.

15-20 / 15-10 – Оxandrolone, Мethandrostenolone, Мethenolone, Stаnоzоlоl, oral Тurinаbоl.

Other components:

Cаbergoline (Dostinex) to reduce the level of prоlасtin after Nаndrоlоnе and Тrеnbоlоn cycles  (0.25 mg once every four days, during 1.5 month).

Also: Vitamin E – 200-400 IU a day in the 1st month of PCT, Zinc – 50 mg/day.

PCT by Dr. Мiсhаеl Sсаlly

1-20 day: 10 HCG injections of 2000 IU, every other day, before bedtime.

1-30 day: Сlоmid (clоmiphene citrаte), 50 mg, 2 times/day.

1-45 day: Nolvadex (tamoxifen citrate), 20 mg, 2 times/day.

This is the most efficient scheme. The treatment begins after the end of a cycle. However if you took HCG during your cycle, then there is no need in HCG administration, since the function of testicles should be normal.

Alternative version of PCT

Pоst Cycle Therаpy starts when the action of steroid is completed, therefore you need to pay attention on its half-life.

Light PCT (1 or 2 drugs).

Тamoxifen 20 days-20mg + 15 days-10mg

Сlomifene 20 days- 50mg + 15 days- 25mg

Strong PCT (1 or 2 drugs).

Тamoxifen 20 days-30mg + 15 days-20mg + 10 days-10mg

Сlomifene 20 days-100mg + 15 days-50mg + 10 days-25mg

Very strong PCT (all drugs).

Тamoxifen – 20 days-30mg.

Сlomifene – 20 days-100mg. + 15 days-50mg + 10 days-25mg.

Note: Don’t use Тamoxifen If your cycle includes prolactin-inducing substance.

Example of a cycle with PCT

Note that aromatase inhibitors not only prevent gynecomastia, but also make the concentration of  testosterone higher. This happens due to blocking of testosterone transformation into estrogen.

Gonadotropin preserve sensitivity of testes to endogenous gonadotropic hormones, which provides much faster recovery аfter the cycle.

Tamoxifen is a key element of Post-Сycle therapy. It initiates secretion of endogenous testosterone by blocking estrogen receptоrs in pituitary, however Сlоmiphеnе and Тorеmifene аrе more preferable.

Grоwth hоrmоne and peptides are good for supprеssiоn of catаbоlism.

Example of Progestin cycle

Some steroids like Deca, Тrenbolone may increase the levels of prolactin, which leads to decreased libido, water retention, and prolactin induced gynecomastia. Cabergolin can completely prevent these side-effects.

You can use Clomid instead of Tamoxifen, or a more secure drug – Toremifene.

Inlägget gjort

Topp 6 husdjurstips för din hund

Oavsett om du planerar att köpa din första hund för första gången eller redan höjer en, måste du ta hand om din älskade fyrbenta vän genom att hålla reda på hans mentala och fysiska hälsa.

Om din hund redan lider av en kronisk sjukdom och tar steroider och meditationer för det. Du måste se till att ditt husdjur tar sina mediciner regelbundet i den föreskrivna dosen. Hundvård är ofullständig om du inte ger din tid, villkorslös kärlek och tillgivenhet till ditt husdjur.

När ditt husdjur har steroider och lider av allergier eller kronisk sjukdom blir det ännu viktigare att ta hand om ditt husdjur.

I den här artikeln kommer vi att diskutera några viktiga sätt att ta hand om ditt husdjur.

Håll en ren och husdjursvänlig miljö för din hund

För att skapa en ren och hälsosam miljö för dina husdjur är det första du behöver göra att skydda ditt husdjur från luftföroreningar inomhus och andra potentiellt skadliga föroreningar som finns inomhus. Under varmt eller fuktigt väder kan du använda luftkonditioneringsapparater eller kylare för att rena luften.

Håll ditt husdjur svalt och hydratiserat

Som nämnts tidigare, om ditt husdjur är på steroider eller meditationer, måste du ta ännu mer hand om ditt husdjurs dagliga kost. Några vanliga biverkningar av läkemedel och steroider hos hundar inkluderar ökad törst, diarré och urinering. Alla dessa biverkningar kan orsaka uttorkning hos hundar. Konstant uttorkning kan få din hund att känna sig svag och trött, särskilt under sommarmånaderna. Därför måste du se till att din hund dricker rätt mängd vatten per dag. Försök att ge färskt och rent vatten till ditt husdjur genom att byta vatten och hålla vattenskålen ren och desinficerad.

Ta hand om din hunds näringsbehov

Fetma är något som allvarligt kan påverka ditt husdjurs allmänna hälsa och kondition. Undvik fetma hos ditt husdjur genom att följa veterinärens näringsrekommendationer. Helst skulle det vara bäst om du matade din hund enligt hans storlek, ras, livsstil, ålder och fysiska aktivitet. Försök att välja ekologisk sällskapsdjur för din hund. Om din hund är allergisk mot mat som majs, nötkött, mejeriprodukter eller fjäderfäprodukter, undvik att köpa de typer av sällskapsdjur som kan utlösa allergier. Se till att ge honom hälsosamma godisar istället för att dela dina egna måltider med honom som belöning.

 

Hoppa inte över vanliga veterinärkontroller

Din lokala veterinär kan ge dig all nödvändig information om din hunds vaccination och avmaskning. Se till att du alltid har en eller två kopior av din hunds vaccinationsregister, särskilt när du reser till en ny stad eller ett nytt land med ditt husdjur. Spara din veterinärs nummer i din telefon för att kontakta honom om din hund inte mår bra.

Håll ditt husdjur fysiskt aktivt och mentalt stimulerat

Se till att spendera kvalitetstid med ditt husdjur för att hålla hans fräscha och stimulerade. Du kan göra roliga aktiviteter med ditt husdjur, som att gå en snabb promenad eller göra hans favorit hemlagade godis. Se till att rengöra tassarna efter att ha kommit hem från en promenad. Dessutom undvik att komma nära din hund om du inte mår bra och lider av influensa eller feberliknande symtom. Du kan be någon i din familj eller din granne att mata din hund åt dig. När du tillbringar kvalitetstid med din hund förstår du att ditt husdjur gillar, ogillar, beteendemönster etc.

Ta hand om ditt husdjurs grooming och hygien

Muntlig hygien är en viktig del av vård av husdjur. Många hundar har svaga tandkött, och om korrekt munhälsa inte upprätthålls kan det orsaka muninfektioner eller tandförlust. Långa och bevuxna naglar kan göra det svårt för äldre hundar att gå ordentligt. Dessutom tenderar långa naglar att vara svaga och kan gå sönder snabbt, vilket är något som kan vara mycket smärtsamt.

För att sammanfatta

Under dessa stressiga tider, där människor är begränsade till sina hem på grund av koronautbrottet, måste du ta extra hand om ditt husdjurs fysiska kondition. Många husdjursägare undviker att ta sina hundar till offentliga parker och föredrar att stanna inomhus för att förhindra att smittas från koronavirus. Därför kan du låta ditt husdjur leka i gräsmattan eller bakgården för att hålla ditt husdjur fysiskt i form och aktivt.

Inlägget gjort

Bästa bulking sarms

Each of Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs) has unique properties. Here we’ll discuss most popular ones and their benefits:

Ostarine (MK-2866) optimal for novices

Ostarine is an incredibly dynamic SARM which can prevent loss of muscles. It is good for those who suffer from lack of calories during drying cycles, as they can burn fat without reduction of muscle mass.

Due to its properties, ostarine is often used in medical practice for treatment of muscle loss in patients. However, athletes mainly use it for boosting strength and stamina and for prevention of muscle loss.

Usually ostarine cycle lasts for 8 weeks. The dose varies from 10 mg to 25 mg, and it’s better not to exceed it since it may suppress HPTA.

Radarine (RAD-140) – possibly one of the most powerful SARMs

Radarin, aka RAD-140, is rather new drug, but it gained popularity for fast results with low sides. It is mainly used for increasing muscle mass and strength, and is suitable for cutting and bulking cycles.

It can provide huge increase in strength, which can help you to overcome yourself. It also boosts energy thus you can do workouts for much longer.

Ligandrol (LDD-4033) – perfect for bulking

Ligandrol is mostly taken for bulking and is preferred for its long half-life, which is about 1-1,5 days, therefore you can take it only once a day. It is also famous for low sides and as a powerful fat burner.

 

Cardarin (GW501516) perfect for cutting

 

Cardarine is used for increasing endurance and as a fat burner. It also reduces bad cholesterol in the blood. In medicine it is used to protect cerebral blood vessels from damage and stress, as well as to fight obesity.

 

Best SARM cycles for Cutting

MK-2866 Ostarine 20 mg / day along with Cardarine 10 mg / day for 2.5 months. This combo is perfect for keeping muscle mass, fat-burning, and endurance.

MK-2866 Ostarine 20 mg / day along with LGD-4033 Ligandrol 10 mg / day for two months. This combo can help you to increase muscle volume and to avoid of muscle loss.

SARM cycles for bulking

LGD-4033 Ligandrol 10 mg / day along with RAD140 10 mg for 2 months cycle. It provides fast bulking, with very low sides.

S23 10 mg, RAD-140 10 mg and Ibutamoren 20 mg / daily for an 2 months cycle. It can help you to gain mass extremely fast. Ibutamoren also boosts Growth Hormone levels which has additional benfits.

Best SARM cycles for cutting

LGD-4033 Ligandrol 10 mg in combo with GW501516 cardarin 10 mg daily for an 2 months cycle. This combo is powerful fatburner and also reduces water retention, besides it lowers bad cholesterol in the body.

Best SARM cycles for strength

RAD140 – 10 mg and S23 at 10 mg / day for 2 months cycle. This combo is perfect for muscle gaining and can be incredibly beneficial for power and strength.

YK-11 10 mg and LGD-4033 10 mg for 2 months. This combo is exceptional for increasing pure strength and muscle mass with low sides.

 

In order these SARMs to work effectively, one should train properly and combine the cycles with healthy habits and lifestyles. Also do not forget to eat proteins every day, especially after workout.

Inlägget gjort

Anastrozole bodybuilding

Anastrozole is an aromatase inhibitor. In simple terms, it blocks functioning of aromatase enzyme, which is responsible for converting testosterone to estradiol. The drug is used during cycle with aromatizable anabolic steroids to reduce the negative effects of estrogen on the body.

Initially we should discuss the positive and negative effects of estrogen on the male body. Estrogens play an important role in various functions of the male and female body. The general health of the athlete and his results depend on these very functions.

Positive Effects of Estrogens:

 • play an important role in the immune system;
 • necessary in the nutrition of bone tissue;
 • have a positive effect on cholesterol levels;
 • necessary for the production of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor (IGF);
 • play an important role in maintaining the “fluid balance” in the body at the proper level;
 • help to absorb glucose;
 • support sex drive.

Negative aspects of increased estrogen levels:

 • retain fluid in the body, swelling;
 • fatigue and increased muscle blockage during training;
 • acne that has not been previously observed;
 • the risk of prostate cancer increases;
 • blood clotting increases;
 • the risk of cardiovascular disease increases;
 • the risk of hypertension (high blood pressure) increases;
 • the risk of stroke increases;
 • cause gynecomastia (swelling and itching in the nipple area, breast enlargement);
 • decreased sexual desire;
 • female obesity;
 • extra sweating;
 • possible sleep disturbances;
 • can provoke hair loss;
 • possible disturbances in the work of the gastrointestinal tract.

 

With the help of aromatase inhibitors, the level of estrogens is controlled. The competent use of anastrozole allows not only to counteract aromatization, but also to simultaneously increase the level of free testosterone. If you follow the dosage regimen, the agent will be perfectly tolerated by the body, without any negative effects.

The drug Anastrozole was invented at the end of the last century, its original purpose – the treatment of breast cancer. The effectiveness of the drug in this area has been proven, this contributed to its popularity in sports when using anabolic steroids by athletes.

Anastrozole in bodybuilding is used when the athlete begins to use anabolic steroids, which prone to aromatization, such as testosterone and danabol. This steroids may cause gynecomastia. In simple terms, this is the growth of the mammary gland. That is why many athletes take anastrozole during steroid cycles.

It suppresses the enzyme, interfering with the destruction of testosterone and the production of estrogen. The main effect of anastrozole is:

 • prevention of fluid retention;
 • suppression of the production of female hormones;
 • stimulation of natural testosterone production;
 • prevention of testicular atrophy;
 • increased libido in men;
 • prevention of gynecomastia;
 • improving muscle tone;
 • an increase in the level of anabolic hormones in the blood;
 • prevention of hypertension.

To avoid serious side effects on the testosterone and danabol cycle, anastrozole should be used immediately. It is easier to prevent the development of serious diseases than to cure them.

Possible side effects of anastrozole

Any medicine has both positive effect and negative one. Problems can arise if the athlete exceeds the recommended dose or takes the drug for too long. For the normal functioning of the male body, estrogens are necessary. If you take anastrozole for a long time and uncontrollably on the cycle of anabolic steroids, the level of this hormone can reach critically low levels.

This can cause a number of side effects:

 • memory impairment,
 • apathy, drowsiness,
 • fatigue;
 • frequent mood swings up to depression;
 • violation of oxygen metabolism in tissues;
 • deterioration of blood clotting;
 • violation of the functionality of nerve cells;
 •  joint pain;
 • decreased bone strength (osteoporosis);
 • headache, dizziness;
 • decreased libido;
 • low sperm motility;
 • increase in blood cholesterol levels;
 • anemia, thromboembolism, thrombophlebitis;
 • skin rashes and itching;
 • thinning hair, baldness;
 • lack of appetite while gaining weight;
 • liver disease.

All this suggests that anastrozole in bodybuilding should be used with caution, blood counts should be monitored, and the recommendations of professionals should be followed.

How to use anastrozole on the cycle of anabolic steroids?

If you don’t use aromatizable steroids, then you probably won’t need the drug. And if you do steroid cycle with testosterone, then you cannot do without anastrozole.

It can be used even before the cycle of anabolic steroids in case your level of aromatization is increased, as can be seen from the analyzes. You do not need to take this drug at random. Anastrozole is also used during PCT to reduce the level of aromatization, if this occurs and is monitored by tests for Estradiol.

Anastrozole can be taken at any time of the day, but the maximum effect can be achieved when taken on an empty stomach. If you drink a medicine with plenty of water, it will be absorbed faster and penetrate into the bloodstream. When using testosterone, anastrozole is taken both on different days and every day, it all depends on your level of aromatization, which proceeds differently for everyone due to individual characteristics, as well as depending on the dosage of testosterone and its ester.

You should take Anastrozole during the whole period of steroid action. For example, when using testosterone propionate, anastrozole must be taken up to the fifth day after the last injection. And after long estered testosterones (enanthate, decanoate, cypionate, sustanon, etc.), anastrozole has to be taken for the third week after the last injection, and sometimes longer.

If you take steroids with a short half-life (methandrostenolone), then start taking anastrozole with a lower dosage and frequency (0.5 mg three times a week or every other day). After 15-20 days of administration, the blood test should be repeated.

When using testosterone propionate, for example, 100 mg. / every other day, the dosage of anastrozole can be 0.5 mg every other day, or every day 0.5 mg, or 1 mg every day, and the last intake of anastrozole should be on the fifth day after the last injections.

If you are using long-ester steroids, then start taking anastrozole few days after the first injection, and after two to three weeks check with the aim of adjusting the dosage, and the subsequent recheck should be done at least once a month.

It is important to carefully monitor your body in order to timely determine the imbalances in the hormonal background and timely prevent the occurrence of side effects, changing the frequency of taking accompanying drugs, up to their cancellation.

 

During post-cycle therapy, anastrozole is not used if the level of aromatization is not rises above the permissible values. It is not permissible to replace anastrozole with tamoxifen, since they have mutually exclusive effect.