Inlägget gjort

Hur man injicerar på rätt sätt

First of all you to draw the steroid out of the vial, with a syringe. The most common size for injecting anabolic steroids is a 22-23ga. X 1-1.5″ needle. This size will work for all water based and oil based injectable steroids. The first thing you need to do is make sure you are using a clean, unused needle. Next, make sure the top of the vial is clean, and swab it with an alcohol pad.

För att dra ut vätskan ur injektionsflaskan vill du först dra in lite luft i sprutan, vanligtvis så mycket som den rymmer. Därefter vill du hålla flaskan upp och ner och injicera luften i flaskan. Detta ökar trycket inuti injektionsflaskan och gör att vätskan lättare kan sugas in i sprutan. När du har gjort det här, och medan du fortfarande håller flaskan upp och ner (du måste se till att nålspetsen är under vätskenivån), börja sakta dra tillbaka kolven och dra ut önskad mängd vätska i sprutan.

Du kan purchase injectable steroids here.