Anti-östrogen

Östrogenreceptorantagonister och aromatashämmare
Antiöstrogener kan ha olika effekter på hypofyshormonsekretionen, beroende på den omgivande hormonella miljön. Hos premenopausala kvinnor och vuxna män fungerar läkemedel som klomifen, tamoxifen och raloxifen som östrogenantagonister och blockerar östrogens negativa återkopplingseffekter på gonadotropinsekretion, vilket resulterar i ökad serum-LH och FSH. Däremot ses motsatta effekter hos postmenopausala kvinnor, där den svaga östrogenagonistaktiviteten hos dessa föreningar dominerar, vilket resulterar i partiell undertryckning av gonadotropinsekretionen. Aromatashämmare som letrozol och anastrazol ökar också serumgonadotropiner hos män.

Visar alla 6 resultat