Anti-østrogen

Østrogenreseptorantagonister og aromatasehemmere
Antiøstrogener kan ha en rekke effekter på hypofysehormonsekresjonen, avhengig av det omgivende hormonelle miljøet. Hos førmenopausale kvinner og voksne menn virker medisiner som klomifen, tamoksifen og raloksifen som østrogenantagonister og blokkerer de negative tilbakemeldingseffektene av østrogen på gonadotropinsekresjon, noe som resulterer i økt serum LH og FSH. I motsetning til det er motsatte effekter sett hos postmenopausale kvinner, hvor den svake østrogen-agonistiske aktiviteten til disse forbindelsene dominerer, noe som resulterer i delvis undertrykkelse av gonadotropinsekresjonen. Aromatasehemmere som letrozol og anastrazol øker også serumgonadotropiner hos menn.

Viser alle 9-resultatene