Anti-oestrogeen

Oestrogeenreceptorantagonisten en aromataseremmers
Antioestrogenen kunnen verschillende effecten hebben op de secretie van hypofysehormonen, afhankelijk van het omgevingshormonale milieu. Bij premenopauzale vrouwen en volwassen mannen werken geneesmiddelen zoals clomifeen, tamoxifen en raloxifen als oestrogeenantagonisten en blokkeren ze de negatieve feedbackeffecten van oestrogeen op de gonadotropinesecretie, wat resulteert in een verhoogde serum LH en FSH. Daarentegen worden tegengestelde effecten gezien bij postmenopauzale vrouwen, waar de zwakke oestrogeen-agonistische activiteit van deze verbindingen overheerst, wat resulteert in een gedeeltelijke onderdrukking van de gonadotropinesecretie. Aromatase-remmers zoals letrozol en anastrazol verhogen ook de serumgonadotrofinen bij mannen.

Alle 9 resultaten