Metformin

Pris

Beskrivning

Metformin är ett hypoglykemiskt medel från biguanidgruppen (dimetylbiguanid). Verkningsmekanismen är associerad med dess förmåga att undertrycka glukoneogenes, liksom bildandet av fria fettsyror och fettoxidation. Ökar känsligheten hos perifera receptorer för användning av insulin och glukos av celler. Metformin påverkar inte mängden insulin i blodet utan förändrar dess farmakodynamik genom att minska förhållandet mellan bundet insulin och fritt insulin och öka förhållandet mellan insulin och proinsulin.

Metformin stimulerar glykogensyntes genom att verka på glykogensyntetas. Ökar transportkapaciteten för alla typer av membranglukostransportörer. Fördröjer absorptionen av glukos i tarmen.

Minskar triglycerid, LDL, VLDL. Metformin förbättrar blodets fibrinolytiska egenskaper genom att hämma plasminogenaktivatorhämmare av vävnadstyp.

Metformin minskar hyperglykemi utan att leda till hypoglykemi. Till skillnad från sulfonylureaderivat stimulerar det inte insulinsekretion och har ingen hypoglykemisk effekt hos friska individer. Ökar känsligheten hos perifera receptorer för användning av insulin och glukos av celler. Det hämmar glukoneogenes i levern, fördröjer absorptionen av kolhydrater i tarmen.

Stimulerar glykogensyntes genom att aktivera glykogensyntas. Ökar transportkapaciteten för alla typer av membranglukostransportörer. Dessutom har det en fördelaktig effekt på lipidmetabolismen: det minskar innehållet av totalt kolesterol, lipoproteiner med låg densitet och triglycerider. När du tar metformin förblir patientens kroppsvikt antingen stabil eller minskar måttligt.

När du tar metformin förblir patientens kroppsvikt antingen stabil eller minskar måttligt.

Indikationer

Diabetes mellitus typ 2 (icke-insulinberoende) med ineffektiv dietterapi och motion hos överviktiga patienter.

Hos vuxna - som monoterapi eller i kombination med andra orala hypoglykemiska medel eller med insulin.

Hos barn 10 år och äldre - som monoterapi eller i kombination med insulin.

 

 

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Metformin”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *